Danışmanlarımız

Bizim yaklaşımımız işe yarar, çünkü müzakere danışmanlarımız kitaba dayalı bir eğitim vermezler. Doğrudan kendi deneyimlerini kullanırlar. Scotwork'ün bütün müzakere danışmanları iş dünyasından gelen kişilerdir. İş yaşamını bilen, o ortamı görmüş ve başarılı olmuşlardır. Hepsinin bunu kanıtlamak için anlatacak kahramanlık öyküleri vardır.
 
Müzakere eğitimlerimizde hiçbir zaman kuru bir akademik öğrenme ortamı ya da zorlama sınıf uygulamaları bulunmaz. Biz onun yerine, doğrudan deneyimlerimizi ve bilgi birikimimizi kullanırız. Bunu herkesin aktif katılımını sağlamak için altı katılımcıya bir danışman oranıyla canlı ve teşvik edici bir üslupla yaparız.