Kültür Değişimi

İşletmeniz müzakere gerektiren bir işletme mi? Duruma adapte olan, açık, işbirliği içinde çalışan, hedefe odaklanmış, rekabet gücü olan ve rekabetçi bir ortamda varlığını sürdürebilen bir işletme mi?

Mevcut ekonomik iklim çalışanların moralini olumsuz etkiliyor mu? Takımınızın olumlu bir düşünce biçimi edinerek ve zorluklarla mücadelede yeni yollar bularak enerjisini yenilemeye ihtiyacı var mı?

Scotwork bu zorlukları aşmada size yardımcı olabilir.

Aşağıdaki bir dizi soru ile yüzleşen bir işletmeyi "müzakereci işletme" olarak tanımlıyoruz:

Müzakere etmek işin ruhunda var mı?  Müzakere etme yeteneği yöneticilerin şirket hedeflerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları ana yeteneklerden biri olarak görülüyor mu? İşletme kültürü çatışan çıkarların açıkça tartışılmasını teşvik ediyor mu? Yöneticiler müzakere etmeyi, başkalarının ihtiyaçlarını yerine getirirken kendi önceliklerini de yerine getirmek olarak görüyorlar mı?

"İyi bir anlaşma" nedir? İş dünyasındaki kişiler kendi birimleri için iyi bir anlaşmayı neyin temsil ettiğini tanımlayabiliyorlar mı?    

Performans arttırıcı teşvikler işletmenin faaliyetindeki iyi anlaşmalar ile bağlantılı mı?  Bu işi yerine getiren alıcı, satıcı ve uygulayıcılar motive edilip ödüllendiriliyor mu? Farklı planlar aynı sonuca ulaşmayı hedefliyor mu?

İş ortamı uzun vadeli değer yaratabilecek nitelikte mi? Tedarikçilere ve müşterilere işletmenin ortağı gibi davranılıyor mu? Kısa vadeli performans ölçümleri daha uzun dönemde ortaya çıkabilecek faydaları ortadan kaldırıyor mu?

İş ortamı bilgiyi ve tecrübeyi işe yarayacak şekilde öne çıkarıyor mu?  Sistemler yapılan işin özünü mü, yoksa sadece olayları mı kayda geçiriyor? Müzakerelerde elde edilen sayısal bilgi bir değerlendirmeye tabi tutuluyor mu, bundan dersler çıkarılıyor mu, ve bu bilgilere iş ortamındaki diğer kişiler ulaşabiliyor mu?

Müzakereler için ortak bir dil ve çerçeve var mı? Müzakerelere ilişkin olarak farklı birimler etkin bir iletişim gerçekleştirebiliyorlar mı? Müzakere etme sürecinde ortak bir anlayış var mı? Müzakere sonrası bir değerlendirmeye olanak sağlayan etkin bir ortak dil var mı?

Önemli müzakerelerden önce etkin bir hazırlanma süreci mevcut mu? İşletme müzakere sürecini desteklemek, güçlendirmek, teşvik etmek ve uygulamak için özel uygulamalara sahip mi?

İşletme etkin müzakere yetenekleri gelişimi içinde mi?  Üst düzey yöneticiler diğer elemanlar ile aynı yetenek gelişimi sürecini kendileri için de yürütüyorlar mı? Katılımcıları önceden bilgilendirerek, sonradan değerlendirme yaparak, eylem planları oluşturarak, süreçleri uygulayarak ve bulguları ölçerek eğitime gereken değeri katıyorlar mı?

Scotwork, etkin müzakere yapabilen bir işletme olmanıza yardımcı olmak üzere işletmenize veya biriminize kapsamlı bir danışmanlık hizmeti verebilir.

Daha fazla bilgi almak veya bir danışmanla konuşmak için lütfen tıklayın